144 године од дана рођења Стаљина

144 године од дана рођења Стаљина

Стаљина  Не сумњајте, другови, да сам спреман да дам за ствар радничке класе, ствар пролетерске револуције и светског комунизма сву своју снагу, све своје способности, и, ако затреба, сву своју крв, кап за капљу.